محاسبه حقوق، مزایا، مالیات و بیمه سال 1402

محاسبه حقوق، مزایا، مالیات و بیمه سال 1402

حداقل حقوق سال 1402 چقدر است؟

طبق توافق صورت گرفته میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران حداقل مزد روزانه سال 1402 مبلغ 1،769،428ریال تعیین و پرداخت خواهد گردید. ضمنا سایر سطوح نیز به میزان 21% افزایش مزد روزانه به علاوه مبلغ 83،596ریال به صورت روزانه، نسبت به آخرین حقوق دریافتی سال قبل افزایش حقوق خواهند یافت. در خصوص سایر سطوح مزدی اگر مزد روزانه هر کارگر از مبلغ حداقل مزد روزانه تعیین شده کمتر باشد،. مبلغ حداقل مزد روزانه ذکر شده ملاک پرداخت حقوق خواهد بود. در ادامه نحوه محاسبه حقوق، مالیات و بیمه سال 1402 را بررسی خواهیم کرد.

مزایا و حق مسکن در سال 1402 چه چقدر است؟

مبلغ پایه سنوات بابت کارگرانی که دارای یک سال سابقه کاری باشند، روزانه مبلغ 70،000ریال،. بن نقدی خوارو بار ماهیانه مبلغ 11،000،000ریال و کمک هزینه مسکن ماهیانه مبلغ 9،000،000ریال تعیین گردید. متذکر میگردد مبلغ حق مسکن پس از تصویب، توسط هیات وزیران قابل پرداخت میباشد.

در خصوص مبلغ حق اولاد و با رعایت شرایط ذیل مبلغ ماهیانه 5،308،284ریال تعیین گردید.

  • بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
  • سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند. تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

در پایان نیز متذکر میگردد که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت، به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی،. پایان کار را به مأخذ هر سال،  به میزان یک ماه آخرین مزد را پرداخت نمایند.

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران سال 1402 به شرح ذیل میباشد.

محاسبه حقوق، مزایا، مالیات و بیمه سال 1402

مالیات حقوق سال 1402 چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه سال 1402 و ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی افرادی که درآمد ماهیانه آنها کمتر از 100،000،000ریال باشد معاف از مالیات بر حقوق میباشند.

جزئیات مالیات بر حقوق به طور ماهیانه و سالیانه را میتوانید در جداول ذیل مطالعه فرمایید.

محاسبه حقوق، مزایا، مالیات و بیمه سال 1402
محاسبه حقوق، مزایا، مالیات و بیمه سال 1402

حق بیمه کارگران در سال 1402 چه مبلغی خواهد بود؟

مبلغ حق بیمه حداقل بگیران با توجه به حقوق و مزایای تعیین شده به صورت ذیل میباشد.

حق بیمه کارگران در سال 1402

محاسبه حقوق

با توجه به توضیحات داده شده خالص دریافتی حداقل بگیران بابت 1 ماه (30 روز) و با شرایطی نظیر 120 ساعت اضافه کاری، داشتن 1 فرزند و با سابقه کاری بیش از 1 سال در کارگاه فعلی به شرح ذیل محاسبه خواهد گردید.

 اضافه کاری  پایه سنوات  حق اولاد  حق مسکن  بن خوار و بار  حقوق ماهیانه 
   40,535,987 2,100,000 5,308,284 9,000,000   11,000,000

    53,082,840

مجموع حقوق و مزایا : 121،027،111

اضافه کاری

برای محاسبه نرخ هر ساعت اضافه کاری، مبلغ حقوق ماهیانه را تقسیم بر 220 ساعت کرده، در نتیجه مبلغ دستمزد هر ساعت بدست می آید. مبلغ دستمزد هر ساعت را بعلاوه 40% کرده که نرخ هر ساعت اضافه کاری بدست می آید. 

 

 337,800 =  1.4 *  241,285.64 =  220 /  53,082,840 محاسبه نرخ هر ساعت اضافه کاری 

طبق فرضیات اولیه 120 ساعت اضافه کاری لحاظ گردیده، پس نرخ هر ساعت اضافه کاری را ضرب در 120 ساعت میکنیم در نتیجه مبلغ کل اضافه کاری در این ماه مشخص خواهد گردید.

 40,535,987 =  120 *      337,800 محاسبه 120 ساعت اضافه کاری 

حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

طبق محاسبات مجموع حقوق و مزایا بدست آمده مبلغ 121،027،111ریال خواهد بود. برای بدست آوردن میزان حق بیمه کارگر و کارفرما به ترتیب مجموع حقوق و مزایا را ضرب در 7% و 23% خواهیم نمود. سپس سهم هریک بابت پرداخت به سازمان تامین اجتماعی مشخص خواهد گردید. لازم به ذکر میباشد که سهم 23% کارفرما متشکل از 20% حق بیمه و 3% بیمه بیکاری میباشد.

 121,027,111 مجموع حقوق و مزایا 
   24,205,42220% حق بیمه سهم کارفرما
     3,630,8133% بیمه بیکاری سهم کارفرما
     8,471,8987% حق بیمه سهم کارگر
   36,308,133 مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی
محاسبه حق بیمه حقوق

مالیات حقوق

با توجه به مجموع حقوق و مزایای محاسبه شده، این مبلغ مشمول مالیات بر حقوق نیز میباشد. لذا برای محاسبه آن ابتدا باید مبلغ معافیت ماهانه تعیین شده بابت سال 1402 را از مجموع حقوق و مزایا کسر میکنیم. و مبلغ باقیمانده را منهای 2/7 میزان حق بیمه سهم کارگر و سپس مبلغ باقیمانده را با توجه به جدول مالیات حقوق سال 1402 ضرب در 10% خواهیم کرد که عدد به دست آمده میزان مالیات کارگر میباشد.

 21,027,111 =         100,000,000 –         121,027,111کسر معافیت ماهانه
   2,420,542 = (2/7) *            8,471,898 2/7 حق بیمه سهم کارگر 
 18,606,569 =            2,420,542           21,027,111مشمول مالیات 

 

 

طبق محاسبات مذکور مبلغ مشمول مالیات حقوق 18،606،569ریال تعیین گردید که با توجه به توضیحات ذکر شده پس از ضرب در 10% یعنی مبلغ 1،860،656ریال میزان پرداختی به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات بر حقوق میباشد.

محاسبه مالیات حقوق

خالص دریافتی

مبلغ خالص دریافتی کارگر با توجه به محاسبات مذکور و کسر میزان حق بیمه سهم کارگر و مالیات حقوق از مجموع حقوق و مزایا 110،694،556ریال مطابق جدول ذیل میباشد.

        110,694,556 =          10,332,555 –         121,027,111 خالص دریافتی 
محاسبه حقوق و دستمزد

برای دریافت مشاوره جهت محاسبه حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات آن، از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

با ما تماس بگیرید و اجازه دهید بر نیازهای کسب و کار شما تمرکز کنیم

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه