مطالبات غیر قابل وصول و سوخت شده

مطالبات غیر قابل وصول و سوخت شده

مطالبات غیر قابل وصول

شرکت هایی که از روش نسیه در فروش های خود استفاده مینمایند، معمولا طلب های زیادی نیز از مشتریان خود دارند. مسلما بخشی از طلب نیز قابل وصول نمیباشد. اما نحوه برخورد با مطالبات غیر قابل وصول و سوخت شده بستگی به میزان مبلغ آن و سطح اهمیت شرکت دارد. مشکوک الوصول

در صورتی که میزان مطالبات سوخت شده بی اهمیت و یا کم اهمیت باشد، میتوان در هر دوره ای، مبلغ آن را در حساب هزینه شناسایی کرد. هرچند که این هزینه مرتبط با دوره های قبل باشد. البته توجه داشته باشید که این عمل نقض اصل تطابق میباشد.

چنانچه مبلغ مطالبات غیر قابل وصول با اهمیت باشد. باید از روش ذخیره گیری در هر دوره مالی، استفاده نمود. روش ذخیره گیری جهت مطالبات سوخت شده با اهمیت، به سه روش انجام میپذیرد.

  • ذخیره گیری بر مبنای درصدی از فروش های نسیه
  • تحلیل سنی حسابهای دریافتنی
  • ذخیره گیری بر مبنای درصدی از حسابهای دریافتنی پایان دوره

روش ذخیره گیری بر مبنای درصدی از فروش های نسیه

در این روش با توجه به مطالبات سوخت شده شرکت در سنوات گذشته، درصدی از فروش های نسیه را به عنوان ذخیره و هزینه مطالبات مشکوک الوصول تعیین و ثبت مینماییم.

بعنوان مثال شرکت X در سال 1400 مبلغ 10،000ریال فروش نسیه داشته و طبق دفاتر آنها در سال های گذشته 2% از فروش های نسیه غیر قابل وصول خواهد بود. بدین ترتیب ثبت حسابداری در تاریخ 29/12/1400 به شکل ذیل در دفاتر ثبت میگردد.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول     200

                                                ذخیره مطالبات مشکوک الوصول     200

در این روش بدون توجه به مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اقدام به شناسایی هزینه خواهیم نمود. فرض کنید در مثال مذکور در سال 1401 مبلغ 150ریال از مطالبات مشکوک الوصول سوخت گردیده است. و فروش در سال 1401 مبلغ 30،000ریال میباشد. ثبت  حسابداری مطالبات سوخت شده سال های قبل و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول سال جاری به شرح ذیل میباشد.

ثبت سوخت مطالبات طی سال 1401 :

  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول     150

                                                  حسابهای دریافتنی     150

ثبت ذخیره مطالبات در پایان سال 1401 :

  هزینه مطالبات مشکوک الوصول     600

                                                   ذخیره مطالبات مشکوک الوصول     600

(2% * 30،000)

همانطور که ملاحظه فرمودید در سال 1400 مبلغ 200ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول گرفته شد. اما در سال 1401 مبلغ 150 ریال از مطالبات سوخت گردید. که در این روش بدون توجه به مانده حساب ذخیره، مبلغ سوخت شده را به عنوان کاهنده حسابهای دریافتنی ثبت مینماییم.

روش تحلیل سنی حسابهای دریافتنی

در این روش فرض بر این است که هر چقدر بیشتر از موعد وصول مطالبات بگذرد احتمال وصول آن کمتر است. در این روش مانده حساب مشتریان بر اساس تعداد روزهایی که از موعد وصول آنها میگذرد طبقه بندی میشوند. سپس به هرکدام از گروه های سنی طبقه بندی شده درصدی بابت احتمال غیر قابل وصول بودن آن اختصاص میدهیم. و مسلما هرچه مدت بیشتری از روزهای معوق آن گذشته باشد دارای درصد غیر قابل وصول بودن بیشتری خواهد بود.

بعنوان مثال :

مطالبات غیر قابل وصول

روش ذخیره گیری بر مبنای درصدی از حسابهای دریافتنی پایان دوره

در این روش با اعمال یک درصد کلی به مانده پایان دوره حسابهای دریافتنی، مطالباتی که انتظار نمیرود وصول شوند را تعیین میکنیم. سپس همانند روش تحلیل سنی مانده حساب ذخیره را با انجام ثبتی به مانده مورد نظر میرسانیم.

بعنوان مثال شرکت X سالانه معادل 5% از مانده حسابهای دریافتنی خود را به عنوان ذخیره مطالبات غیرقابل وصول منظور مینماید. اگر مانده حسابهای دریافتنی این شرکت در پایان سال 1400، 50،000ریال و مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 2،000ریال باشد، در تاریخ 29/12/1400 ثبت ذیل اعمال میگردد.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول     500

                                                 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول     500

2،000 – (5% * 50،000)

 

 

 

 

 

حذف حساب مشتری

باید توجه داشته باشید که با بکارگیری هر یک از روش های فوق، حذف حساب مشتری تاثیری برخالص ارزش دفتری حسابهای دریافتنی و نسبت های مالی نخواهد داشت.

در برخی مواقع مشتری که حساب آن صفر گردیده، مبلغ بدهی خود را پرداخت میکند. در این مواقع حساب دریافتنی مشتری بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بستاکار خواهد گردید. پس از انجام این ثبت، حساب مشتری به میزان مبلغی که قصد پرداخت آن را دارد ایجاد خواهد گردید. و سپس پس از دریافت مبلغ،  وجه نقد دریافتی را بدهکار و حساب دریافتنی مشتری را بستانکار خواهیم نمود.

مطالبات مشکوک الوصول

پیشنهاد میگردد در همین رابطه مقاله شناسایی درآمد در حسابداری فروش را مطالعه فرمایید.

بابت دریافت آموزش تخصصی حسابداری، ویژه بازار کار، از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

با ما تماس بگیرید و اجازه دهید بر نیازهای کسب و کار شما تمرکز کنیم

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه