بابه روز باش

استانداردهای حسابرسی
مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

1 .        هدف از انتشار اين مقدمه مشخص کردن دامنه کاربرد و جايگاه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط است.

2 .        طبق بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسي و بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، ”تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در ايران“ به عنوان بخشي از وظايف سازمان حسابرسي است. در اين راستا و به منظور تدوين استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط، کميته تدوين استانداردهاي حسابرسي در سازمان حسابرسي تشکيل شده است. اين کميته، استانداردها را برمبناي استانداردهاي تدوين شده توسط هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي و اطمينان‌بخشي فدراسيون بين‌المللي حسابداران و با درنظر گرفتن شرايط کشور، تدوين مي‌کند. اين استانداردها پس از طي مراحل قانوني لازم، براي اجرا منتشر مي‌شود.

3 .        اين استانداردها حاکم بر کنترل کيفيت، حسابرسي، بررسي اجمالي، خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالي، و خدمات مرتبط مي‌باشد. حسابرس نبايد اظهار کند که اين استانداردها را رعايت کرده است مگر اينکه در انجام کار، تمام استانداردهاي مرتبط با آن را به طور کامل اجرا کرده باشد.

4 .        استانداردهاي حسابرسي بايد در حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي بکار گرفته شود. اين استانداردها اساساً براي حسابرسي صورتهاي مالي توسط يک حسابرس مستقل تدوين مي‌شود و بايد در صورت لزوم نسبت به شرايط حاکم بر حسابرسي ساير اطلاعات مالي تاريخي تعديل شود.

5 .        استانداردهاي بررسي اجمالي بايد در بررسي اجمالي اطلاعات مالي تاريخي بکار گرفته شود.

6 .        استانداردهاي خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالي بايد در خدمات اطمينان‌بخشي غير از حسابرسي يا بررسي اجمالي اطلاعات مالي تاريخي بکارگرفته شود.

7 .        استانداردهاي خدمات مرتبط بايد در مورد تنظيم اطلاعات مالي، روشهاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي و ساير خدمات مرتبط بکارگرفته ‌شود.

8 .        استانداردهاي کنترل کيفيت بايد در مورد تمام خدماتي که طبق استانداردهاي ذکر شده در بندهاي 4 تا 7 انجام مي‌شود، بکار گرفته شود.

9 .        استانداردهاي مورد اشاره در بندهاي 5 تا 7 دربرگيرنده اصول بنيادي و روشهاي اساسي حسابرسي (که در هر استاندارد با حروف پررنگ و با کلمه ”بايد“ مشخص شده است)، همراه با توضيحات کاربردي و ساير نکات لازم (از جمله پيوستها) است. اصول بنيادي و روشهاي اساسي بايد با توجه به توضيحات کاربردي بکار گرفته شود. از اين رو لازم است به منظور بکارگيري اصول بنيادي و روشهاي اساسي، تمام متن استاندارد مدنظر قرار گيرد.

10 .     اصول بنيادي و روشهاي اساسي استانداردهاي موضوع بندهاي 5 تا 7 بايد در تمام مواردي که به شرايط کار مربوط مي‌باشد، به کار برده شود. با اين وجود، در شرايط استثنايي، حسابرس ممکن است به منظور دستيابي به هدف يک روش اساسي، انحراف از آن روش را ضروري تشخيص دهد. در چنين وضعيتي، حسابرس بايد نحوه انجام روشهاي جايگزين براي دستيابي به هدف روش اساسي و نيز دلايل انحراف را، در صورت روشن نبودن، مستند کند. انتظار مي‌رود انحراف از يک روش اساسي توسط حسابرس، تنها در شرايط خاصي که روش مورد نظر اثربخشي ندارد، رخ دهد.

  1. پيوستهاي استانداردهاي موضوع بندهاي 5 تا 7، که تشکيل‌دهنده بخشي از توضيحات کاربردي هستند، جزء لاينفک آن استانداردها محسوب مي‌شوند. هدف و کاربرد مورد نظر يک پيوست در متن استاندارد مربوط يا در عنوان و مقدمه آن پيوست تشريح مي‌شود.
  1. ماهيت استانداردها، حسابرس را ملزم مي‌کند که در بکارگيري استانداردها قضاوت حرفه‌اي خود را اعمال کند. اين قضاوت بايد مستدل و قابل دفاع باشد.
  1. در هر استاندارد، دامنه کاربرد، تاريخ اجرا و هرگونه محدوديت خاص در بکارگيري آن مشخص شده است. همچنين بکارگيري استانداردها قبل از تاريخ اجرا، مجاز است.
  2. اين استانداردها در ارائه خدمات حرفه‌اي توسط حسابرسان به واحدهاي بخش عمومي نيز کاربرد دارد. ملاحظات خاص اضافي مربوط به واحدهاي بخش عمومي، بر حسب شرايط، در استانداردها ارائه شده است.
  3. مجموعه اين استانداردها اساساً منطبق با استانداردهاي بين‌المللي تدوين شده توسط هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي و اطمينان‌بخشي فدراسيون بين‌المللي حسابداران است. در مواردي که استاندارد يا رهنمود آن در اين مجموعه ارائه نشده است، حسابرسان مي‌توانند از مجموعه استانداردهاي بين‌المللي مزبور استفاده کنند.

مطالب مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور قانون نظام صنفي كشور با آخرين اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شوراي اسلامي فصل یک – تعاریف ماده 1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات   شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره40768/181333 مورخ 1387/10/8

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

با حساب افزار به روز باش قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان فصل‌اول‌ـ‌تعاریف             ماده1ـ تعاریف             1ـ1ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه