نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

زمانی که مودی اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم سازمان مالیاتی نماید، همراه با آن قبوض پرداخت. مالیات را نیز بر اساس اطلاعات وارده خود دریافت و می تواند نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. درصورتی که سازمان امور مالیاتی،  نیاز به بررسی و دریافت مستندات اظهارنامه را لازم بداند،.  ممیزان خود را جهت بررسی مدارک و مستندات به محل قانونی مودی اعزام مینماید. نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

 طبق ماده یک  صد و پنجاه و شش ق.م.م، مهلت رسیدگی ممیزان برای مودیانی.  که در مهلت مقرر،‌ اظهارنامه مالیاتی را تسلیم  کرده اند، یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

پس از رسیدگی به دفاتر مودی، ممیزان مالیاتی برگه تشخیص مالیات عملکرد را صادر مینمایند. برگه تشخیص مالیات عملکرد، حاوی مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات قابل پرداخت، از نظر تیم رسیدگی کننده میباشد. برای رویت این برگه باید پس از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، به قسمت ابلاغ الکترونیک مراجعه کرده و برگه تشخیص را مشاهده فرمایید. 

برگ تشخیص

مودی پس از دریافت و رویت برگ تشخیص صادره میتواند، گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی را مطالبه و از چگونگی محاسبه مالیات خود مطلع گردد. لازم به ذکر است که برگ تشخیص صادره از زمان رویت مودی، به مدت 30 روز قابل اعتراض به ممیز کل حوزه مالیاتی میباشد.  در صورتی که ظرف این مدت اعتراضی از طرف مودی ثبت نگردد، مالیات تشخیصی ممیز قطعی تلقی شده . و برگ قطعی مالیاتی صادر میگردد.

از زمان ثبت اعتراض به مالیات عملکرد که به صورت سیستمی در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (بر خلاف اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر حقوق که به صورت حضوری و کتبی انجام میشود) صورت میپذیرد،. ممیز کل حوزه مالیاتی 45 روز مهلت دارد تا به اعتراض شما رسیدگی نماید. ممیز کل پس از بررسی موارد اعتراض شما به برگ تشخیص مالیاتی، در صورت صلاحدید، قرار ملاقاتی را بابت مذاکره و توافق با مودی هماهنگ می نماید.

نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

ممیز کل مالیاتی

در زمان ثبت اعتراض سیستمی به برگ تشخیص مالیات عملکرد صادره توسط سازمان امور مالیاتی، اطلاعاتی از قبیل مبلغ درآمد مشمول. مالیات مورد اعتراض، مبلغ مالیات مورد اعتراض، لایحه دفاعیه، موارد اعتراضی، مستندات و … به جهت مشخص شدن دقیق دلیل اعتراض. مطالبه و اطلاعات به صورت سیستمی بارگزاری شده تا  در جلسه با ممیز کل مالیاتی،  به صورت مفصل در خصوص موارد مورد اعتراض،  به بحث پرداخته شود.

نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

در صورتی که در جلسه مذکور به توافقات لازم رسیده باشید، این توافقات و مبلغ نهایی مالیات، به صورت کتبی در برگه تشخیص. صادره مکتوب و به امضا طرفین خواهد رسید. این توافق مبنای پرداخت مالیات خواهد بود و پس از پرداخت مالیات توافق شده، برگ قطعی صادر خواهد گردید. در غیر این صورت و چنانچه ممیز کل مالیاتی،  جلسه ای را برای توافق با مودی ترتیب ندهد، اعتراض شما به هیئت حل اختلاف بدوی، جهت بررسی، ارجاع میگردد.

هیئت حل اختلاف بدوی

پس از مشخص شدن زمان برگزاری جلسه هیئت حل اختلاف بدوی، مودی با مدارک و مستندات خود در جلسه حاضر شده و دفاعیات لازم را انجام میدهد.  سپس رای هیئت حل اختلاف بدوی صادر خواهد گردید. ضمنا این نکته حائز اهمیت است که هیئت حل اختلاف بدوی میتواند پرونده را به کارشناس مالیاتی و یا ممیز مالیاتی، در حوزه رسیدگی پرونده، به جهت رسیدگی بیشتر ارجاع نماید.

هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

پس از صدور رای و در صورت عدم قبول رای توسط مودی، 20 روز مهلت اعتراض و ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وجود دارد.  پس از آن نیز در صورت عدم قبول رای صادره هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، مودی و یا سازمان امور مالیاتی، میتوانند ظرف مدت 1 ماه از ابلاغ رای به آن اعتراض نمایند. ضمنا توجه داشته باشید که رای صادره قطعی و برگ قطعی صادر خواهد گردید.

 

برگ قطعی صادره پرونده مالیاتی که توسط مودی و یا سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نشده و مورد اعتراض باشد، به شورای عالی مالیاتی ارجاع میگردد. باید در نظر داشته باشید مودی در صورت اعتراض به رای صادره در این مرحله، باید معادل مالیات تعیین شده، نزد سازمان امور مالیاتی،  وثیقه گذاری نماید.

نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی پس از بررسی کامل پرونده و مدارک و  مستندات معترض به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی، رای خود را صادر و ابلاغ مینماید. در صورتی که شورای عالی مالیاتی رای صادره هیئت حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید،. پرونده جهت بررسی مجدد به یک شعبه متفاوت از شعبه صادر کننده رای،  ارسال خواهد گردید. این شعبه با در نظر گرفتن رای شورای عالی مالیاتی و قوانین، رای نهایی را صادر خواهد کرد.

باید در نظر داشته باشید که طبق تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

وزارت اقتصاد و دارایی

در مواردی خاص و ادعای اینکه رای صادره بر خلاف قوانین بوده، و در صورتی  که مودی دارای مدارک و مستندات خاصی باشد، با طرح. دعوای مجدد، پرونده میتواند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت سه نفره ای ارجاع شود. لازم به ذکر است که انتخاب داوران این هیئت 3 نفره بر عهده خود وزیر میباشد. رای این هیئت قطعی و لازم الاجرا بوده و آخرین مرحله ثبت اعتراض نیز میباشد. باید توجه داشته باشید که در هر مرحله ای پس از صدور برگ قطعی میتوانید به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتراض نمایید.

 

دیوان عدالت اداری

در نظر داشته باشید که در هر مرحله ای از اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و یا برگ قطعی مالیاتی باشید،  میتوانید. به یکی از شعبات دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت نموده و از این طریق پیگیری نمایید.

نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

در جدول ذیل خلاصه تمامی مباحث ذکر شده را میتوانید مطالعه فرمایید.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

با ما تماس بگیرید و اجازه دهید بر نیازهای کسب و کار شما تمرکز کنیم

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه