هزینه و دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری

دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد. طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری،  دستمزد کارشناسی رسمی با تعرفه‌ای که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. این تعرفه، هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر است. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‌در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد. ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

طبق ماده 19 این دستور العمل:

دستمزد ارزیابی رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری برای هر مورد ارجاعی به شرح زیر تعیین می‌شود:

– تا ۵۰ میلیون ریال: ۳ میلیون ریال

– از ۵۰ میلیون و یک ریال تا ۱۵۰ میلیون ریال: ۰.۵ درصد

– از ۱۵۰ میلیون و یک ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال: ۰.۴ درصد

– از ۲۵۰ میلیون و یک ریال تا ۱ میلیارد ریال: ۰.۳ درصد

– از ۱ میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال: ۰.۱۲۵ درصد

– از ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال: ۰.۰۶ درصد

– از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۵۰ میلیارد ریال: ۰.۰۲۵ درصد

– از ۶۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال: ۰.۰۱۵ درصد

– از ۱۰۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۳۰۰۰ میلیارد ریال: ۰.۰۱۲ درصد

– بالاتر از ۳۰۰۰ میلیارد ریال: ۰.۰۱ درصد

حداکثر دستمزد برای هر کارشناس، ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.انجام کلیه خدمات مالیاتی
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه