نرم افزارحقوق و دستمزد توازن

نام تولید کننده

نام محصول

نرم افزارحقوق و دستمزد توازن
شروع قیمت از
ثبت نشده
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک, متوسط

نرم افزارحقوق و دستمزد توازن

نام تولید کننده

نام محصول

نرم افزارحقوق و دستمزد توازن
شروع قیمت از
ثبت نشده
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک, متوسط

کلیه استخدامها پردازش دقیق و بهنگام اطلاعات حقوق ، دستمزد و مزایای پرداختی شامل احکام و قراردادهای استخدامی ، فوق العاده ها و اطلاعات کارکرد و …. با امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات از سایر زیرسیستمها و همچنین امکان تنظیم و تعریف جداول و فرمولهای محاسباتی حقوق بصورت پارامتریک که براحتی با تغییر قوانین و روشهای محاسبه و دستورالعملهای جدید قابل انطباق بوده بصورتی که امکان حفظ سوابق آن نیز وجود داشته باشد ، واز طرفی امکان تعریف و پردازش انواع وامها ، پس اندازها و کسورات اقساطی و غیراقساطی به منظور کنترل و محاسبه به موقع و استخراج گزارشهای متنوع و دلخواه با امکان انتقال دیجیتالی داده ها به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی و امکان تبدیل و تلخیص نتایج حاصله به صورت مستقیم به سایر زیرسیستمها از جمله وظایف اصلی زیرسیستم حسابداری حقوق و دستمزد در هر سازمان می باشد.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه