نرم افزارخزانه داری توازن

نام تولید کننده

نام محصول

نرم افزارخزانه داری توازن
شروع قیمت از
ثبت نشده
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک, متوسط

نرم افزارخزانه داری توازن

نام محصول

نرم افزارخزانه داری توازن
شروع قیمت از
ثبت نشده
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک, متوسط

کنترل ونظارت بر نقدینگی ومدیریت گردش عملیات وجوه نقد دربسیاری از شرکتهاوسازمانها جزء نیاز اصلی محسوب می شود بسیاری از شرکتها روزانه با صدها مورد عملیات دریافت وپرداخت نقدواسناد روبرو هستند ثبت وکنترل به موقع اطلاعات بصورت یکپارچه با سایر سیستمها و استخراج گزارشات کنترلی و مدیریت لحظه ای از وضعیت نقدینگی سازمان ازجمله وظایف این زیرسیستم می باشد . شرکتها وسازمانهایی که حجم مبالغ دریافتی نقدی واسناد بالایی بصورت روزانه ندارند مثل شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای دولتی وسازمانهای دولتی نیازی به استفاده ازسیستم خزانه داری ندارند ونیاز صدور چک و مغایرت بانکی وکنترل اسناد دریافتنی وپرداختنی خود را می توانند با استفاده از امکانات سیستم حسابداری برطرف نمایند .

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه